Blogs, interviews

Vier filminterviews:

Pieter vertelt

Corrie vertelt

Jelte vertelt

Paul vertelt

Zes blogs:

Bijdrage van Burret Olde:

Visioen van vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid…geloof, hoop en liefde

In 2020 gaat onze samenleving gebukt onder de corona-crisis. Mensen staan onder druk, raken vermoeid, ontgoocheld en verbitterd. Ruim 10% van de Nederlanders krijgt te maken met vormen van armoede. Niet alleen met financiële maar ook met geestelijke armoede.
Is er niet al veel langer spraken van een crisis of meerdere crises? Enerzijds zie ik welvaart, een rijk assortiment aan consumptie-mogelijkheden, groeiende rijkdom, overdaad en een beleveniscultuur met grote muziekfeesten, vakanties naar verre oorden en festivals. Tot dat de corona-crisis dat een halt toe riep. Anderzijds zie ik veel aanbod, verleidingen op allerlei gebied, identificatie met helden in films en Netflix-series, allerlei vormen van erslaving  en gebrek aan waarden en normen. Media brengen nieuws en versterken tegelijkertijd (on)bedoeld bepaalde tendensen en behoeften.

Wat heeft de moderne mens in Nederland nodig? Waar is in de Nederlandse samenleving werkelijk behoefte aan? 

Veel Nederlanders verklaren in het TV-programma ‘First dates’ dat ze Tinder en andere dating-apps zat zijn en verlangen naar een betrouwbare liefde en een geordend bestaan. Huisje, boompje, beestje. ‘De meeste mensen deugen’ schrijft Rutger Bregman. Zijn boodschap wordt gelezen, maar het lijkt erop dat steeds meer mensen anderen niet vertrouwen. Of dat werkelijk zo is is de vraag. In veel dorpen en stadswijken vertrouwt men elkaar wel. Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt vast dat de Nederlanders over hun leven niet minder ontevreden zijn dan voorheen. Dit is berekend t/m 2019. Het Planbureau wijst als factoren voor levenstevredenheid het volgende aan: beschikken over hulpbronnen en vaardigheden, regie hebben over het eigen leven en geen eenzaamheid ervaren.

Wat heeft de moderne mens in Nederland nodig? Waar is in de Nederlandse samenleving werkelijk behoefte aan? 

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde….’ vertelt de schrijver van het boek Apocalyps ons. Zou dat visioen de Nederlanders hoop kunnen geven? Zou er na de corona-crisis een nieuwe aarde komen? Een andere manier van leven? Elke dag meer rust. In elke mensenleven vaste momenten van rust. Minder jaloezie. Meer de tijd nemen voor elkaar in je straat of dorp. Minder consumptie en minder gejaagdheid. Minder uitbuiting van de planeet aarde. Een duurzamere aarde is te zien op de Floriade te Almere.

Wat heeft de moderne mens in Nederland nodig? Waar is in de Nederlandse samenleving werkelijk behoefte aan? 

De brief aan de Galaten vertelt ons van vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en medeleven. Zou het niet mooi zijn om glimlachende kinderen met vreugde te zien spelen? Het komt voor in dorpen in heel Nederland. Zou het niet mooi zijn om vrede en samenwerking tussen buurtbewoners van verschillende achtergronden te zien? Er is veel geduld en toewijding bij personeel van verpleegtehuizen en ziekenhuizen. Zou het niet mooi zijn om vriendelijkheid en goedheid te zien? Je vindt het in verenigingen, buurthuizen en kerken in Almere. Zou het niet mooi zijn om trouw en zachtmoedigheid te zien? Bij leraren op de scholen vind je het. Zou het niet mooi zijn om zelfbeheersing en medeleven te zien in Nederland? Je vindt het in sportscholen en in het maatschappelijk en diaconale werk in Nederland.

Wat heeft de moderne mens in Nederland nodig? Waar is in de Nederlandse samenleving werkelijk behoefte aan? 

Uit 1 Corinthiërs 13 kennen we de drieslag van ‘geloof, hoop en liefde’. Wat zou dat mooi zijn wanneer de hoop, het geloof en de liefde, die bestaat onder de Nederlanders, meer zichtbaar wordt.

Laten we daar mee beginnen op de Floriade in april t/m oktober 2022 te Almere!

Op de Floriade kan iedere bezoeker 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest bewonderen: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Op de Floriade kan iedere bezoeker een spirituele reis ondernemen door het labyrint en de tuin. Op de Floriade kan iedere bezoeker bijeenkomsten en events in de duurzame Tiny Church bijwonen en zich laten inspireren. Spiritualiteit leidt immers tot welzijn. Op de Floriade kan iedere bezoeker zijn duurzaamheid verbeteren. Op de Floriade kan iedere bezoeker genieten van de schoonheid van de natuur, het wonder onder de regenboog van God.  

Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen wij deze waarden en normen, deze vruchten van de Geest delen met iedere bezoeker. Tegelijk respecteren we ieders eigen  levensovertuiging. Laat ieder mens in vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde haar/zijn eigen pad zoeken en vinden! Begin de zoektocht op de Floriade in april 2022 in Almere….. 

Bijdrage van Frans: Fruitfulcity  - Vruchtbare stad

Het thema van de Floriade 2022 in Almere is “Growing Green Cities”  Het thema geeft aan dat er gedacht wordt aan meer steden die groen zullen zijn, en aspecten van de nieuwe stad door mogen dringen in de steden van Nederland en wellicht daarbuiten. Volop kan men genieten van de bloemen en de natuur en de manier waarop wij als mens met de natuur behoren om te gaan. Betere methoden, beter omgaan met afval en in meer harmonie met de natuur gaan leven.

Door  op de Floriade aanwezig te zijn met een Tiny Church en beelden en een tuin, hopen we dat mensen niet alleen de schoonheid van de schepping zullen zien, maar ook door de Tiny Church naar boven zullen kijken waar de schepping vandaan komt.

De hoop is dat de geestelijke vruchten of karaktertrekken de bezoekers van de Floriade 2022 op zijn minst tot nadenken stemmen en later terug te vinden zijn in de nieuwe wijk Hortus maar ook in alle wijken van Almere. Dat is onze droom.

Bijdrage van Pieter: Fruitful City:

Het thema van de Floriade 2022 in Almere is “Growing Green Cities”. Groen is niet de eerste kleur die bij steden in gedachten komt. Groen associëren we eerder met het platteland, met dorpen; met grazige weiden en bloeiende bossen. De Stad verbinden we met beton en asfalt, met grauw en grijs. Veel mensen hebben negatieve associaties bij het begrip stad. Steden zijn oorden van verderf. Ook in de bijbel kom je negatieve beelden van de stad tegen: Sodom en Gomora, Babel en Nineve, het zijn prototypen van verloederd leven.

Toch is dat niet het hele verhaal. De bijbel begint weliswaar met het verhaal van een paradijselijke tuin. Maar de toekomstverwachting in de bijbel is niet het herstel van dat verloren paradijs, maar de toekomst is een stad. Want stad is ook de ultieme vorm van menselijk samen-leven. Het visioen over die toekomst lezen we in Openbaring, het laatste boek van de bijbel. Johannes, de schrijver van dat boek, ziet die stad neerdalen als een geschenk uit de hemel.

Dat visioen kan ook de inspiratiebron zijn voor “growing green cities”. Als je Openbaring goed leest, ontdek je dat het visioen de ideale stad beschrijft, omringd door een paradijselijke tuin. Kortom een volmaakt groene stad. Toch is al dat groen niet het meest wezenlijke van dit toekomstvisioen. Met de verwerkelijking van dit visioen is er een einde gekomen aan onrecht en geweld, ziekte en verdriet. God zelf zal alle tranen drogen.

Als die stad er is, groeien er niet alleen fruitbomen en geneeskrachtige kruiden, maar er groeien ook de vruchten die het leven pas echt leefbaar maken. Geestelijke vruchten, beter gezegd: vruchten van de Geest: Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Deze vruchten voegen een nieuwe dimensie toe aan het concept van een groene stad.

De inzending van de kerken van Almere op de Floriade wil iets van dat toekomstvisioen van Openbaring verbeelden als bron van inspiratie om te bouwen aan groene steden, die werkelijk leefbaar zijn omdat deze geestelijke vruchten er groeien: een fruitful city.

Bijdrage van Jelte: Fruitful City

Op 20 april 2022 bezoek ik de Floriade Expo in Almere. Al wandelend over een bospad wordt mijn oog getroffen door een tekst op het dak van een gebouw met de woorden Vruchtbare Stad. Dichterbij gekomen zie ik een tuin met prachtige bloemen en ik hoor het water stromen. Ik besluit om er even te gaan kijken. Tussen de planten op het terrein zie ik opeens een smiley staan en een duif met een palmtak. Al wandelend kom ik langs een afbeelding van een bloembol onder de grond. Nadat ik de QR-code gelezen heb, geef ik toe dat je wel geduld moet hebben voor uit zo’n bol een bloem verschijnt. Dan zie ik een hand met een vlinder, erg vriendelijk. Het leuke is, dat je langs en door de afbeeldingen de prachtigste natuur ziet en het bruine materiaal echt goed past bij de bloemen. Al wandelend en genietend van de natuur en de afbeeldingen vraag ik mij af, hoe het nu zit met die vruchtbare stad. Wat doen die twee knobbelzwanen daar …. oh ja, dat zijn echt dieren die elkaar trouw zijn. Bij het passeren van de anemonen en de biddende en helpende handen realiseer ik mij dat een vruchtbare stad niet alleen groen, maar ook mensen nodig heeft die naar elkaar omzien. Bij het verlaten van de tuin krijg ik nog een sleutelhanger mee met een hartverwarmende tekst.

Bijdrage van Paul Leferink: Vruchtbare stad

Wat is voor jou een vruchtbare stad? Die vraag werd mij gesteld, vanwege de keus voor de naam van de website: fruitfulcity.nl. Ik zie die vruchtbare stad (fruitful city) als beeldspraak voor onze samenleving. Een samenleving waarin het onze taak is om met z’n allen vruchtbaar te zijn. Vruchtbaar in de zin van een vreedzame en rechtvaardige samenleving creëren. 

Een plek waar het goed is om te wonen, omdat mensen omzien naar elkaar! 

Een plek waarin mensen met respect open staan voor elkaar!

Een plek waarin het rentmeesterschap tot wasdom komt! 

Een plek waarin plaats is voor iedereen, ongeacht religie, huidskleur, afkomst of geaardheid!

Misschien toch dat paradijs van het begin, van toen alles begon en God zag dat het goed was!

Een vruchtbare stad is voor mij een plek waar iedereen zijn/haar steentje bijdraagt.
Een plek waarin ook plaats is voor hen die hierin tekort schieten, maar toch opnieuw kansen krijgen.

 

Doneer

Wilt u de bouw van de Tiny Church, de aanleg van de tuin en 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest ondersteunen?