Open Call aan kunstenaars

Verbeeld in een kunstvorm naar keuze, voor plaatsing buiten, één van de genoemde vruchten van de Geest. 

Op de Floriade 2022 zijn wij present met een gebouw, een tuin met labyrint en 12 kunstwerken, waarmee wij verwijzen naar de grootsheid van de Schepper. De 12 kunstwerken moeten de vruchten van de Geest uit de Bijbel (o.a.  Galaten 5) verbeelden: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Deze kunstwerken worden geplaatst in de tuin. 

Wij stellen de volgende criteria en vragen:

  1. De kunstwerken moeten passen op de Floriade. Ook internationale gasten moeten er door geraakt kunnen worden. De boodschap moet eenvoudig over komen: verwondering, interesse en herkenning moeten de kunstwerken oproepen. Zien en ervaren. 
  2. Uw inzending moet op 1 mei 2021 bij ons binnen zijn. Daarna vindt de selectie plaats. Uiterlijk 1 oktober kunnen de 12 geselecteerde kunstenaars aan de slag met hun ontwerp. In januari 2022 worden de kunstwerken geplaatst.  
  3. De afmetingen van een object mogen maximaal 1,5 meter hoog zijn. 
  4. Beantwoord de volgende vragen: welk(duurzaam) materiaal denkt u te gaan gebruiken? wat zijn de kosten van uw voorstel? Welk onderhoud aan uw materiaal is tijdens en na de Floriade nodig? wat zijn volgens u de kosten van het onderhoud tijdens en na de Floriade? Hoeveel productietijd is er dan naar schatting mee gemoeid?

In overleg bepalen we de vergoeding aan de 12 geselecteerde kunstenaars. In principe is dat per kunstwerk maximaal 5000,- euro. Een aantal kunstwerken, zoals brons, is niet mogelijk. We zijn op de hoogte van de richtlijn van de vereniging van kunstenaars en het rekenmodel. In ons geval gaat het om een expositie van een half jaar. We garanderen niet dat elk voorstel uitgevoerd zal worden. Ieder voorstel is vrijblijvend  en zal aan de hand van bovenstaande criteria door het bestuur en een eventuele jury besproken worden. Na nader contact maken we afspraken over transport, verzekering en plaatsingskosten.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze Open Call, dan vragen we u om contact met ons op te nemen. We kijken uit naar uw reactie!

F.Th.J.Danenberg,

Stichting Kerk op Floriade

Email (klik hiernaast aan): f_t_jdanenberg@hotmail.com

Tel 06-40153293

ANBI