Achtergrond en visie

Achtergrond:

Om het imago van de Nederlandse tuinbouw te versterken en om de export te bevorderen wordt er eens in de tien jaar een Floriade georganiseerd. Een groot evenement dat veel (internationale) bezoekers trekt. De Floriade is goed voor de export en dus goed voor Nederland. Wij zijn echter van mening dat bij het organiseren van de Floriade het economisch denken de afgelopen jaren heeft overheerst. Daarom voegen wij graag wat van het spirituele denken aan de Floriade toe!

Waarom wij dat doen? Wij merken in de afgelopen jaren dat er steeds meer mensen op zoek zijn naar de zin van het leven. Wij ervaren dat de zin van het leven hand in hand gaat met het geloof in God. Zo'n twee miljoen mensen bezoeken de Floriade. Dat is voor de kerken in Almere een mooie kans om mensen in contact te brengen met een andere manier van denken en handelen en de betekenis van het geloof in God te laten zien.

Hoe wij gaan meewerken aan een succesvolle Floriade? Wij bouwen een duurzame Tiny Church en een belevingstuin. De Tiny Church en de belevingstuin moeten duidelijk maken waar kerken voor staan: oog voor de pracht en kracht van de natuur en Gods schepping, de duurzaamheid van de aarde en zorg voor de ziel van mens. Wij geven 12 kunstenaars de gelegenheid om één van de 12 zogenaamde vruchten van de Geest uit te beelden. Dit zijn: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Deze beelden komen in onze belevenistuin en wij hopen daarmee een unieke ervaring voor de bezoeker te creëren.

Visie:

Ten slotte zijn er nog twee voorbeelden van de grondslag van het werk van Stichting Kerk op de Floriade. Ten eerste: in zijn encycliek Laudato Si verbindt Paus Franciscus de Bijbelse normen van dat rentmeesterschap, hulp voor armen en innerlijke rust met elkaar. Paus Franciscus schrijft:

'Voor mij is Sint-Franciscus het voorbeeld bij uitstek van zorg voor de kwetsbare en van een vreugdevol en authentiek beleefde integrale ecologie. Hij was een mysticus en een pelgrim die in eenvoud leefde, in een wonderlijke harmonie met God, met anderen, met de natuur en met zichzelf. Hij toont ons precies hoe onverbreekbaar de band is tussen bekommering omde natuur, rechtvaardigheid voor de armen, engagement in de samenleving en innerlijke vrede.'

Ten tweede: bijna 400 lokale kerken in Nederland ondersteunen de wereldwijde beweging naar duurzaamheid. Deze ‘Groene kerken’ is een initiatief van Kerk in Actie en Tearfund. Deze 'Groene kerken' beschrijven hun inspiratie als volgt:

'Wij brengen ons geloof in de praktijk door invulling te geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij handen en voeten geven aan rentmeesterschap en het Koninkrijk van God zichtbaar maken.'

Doneer

Wilt u de bouw van de Tiny Church, de aanleg van de tuin en 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest ondersteunen?