ANBI-formulier

Anbi formulier pag 1

Anbi formulier pag 2

Anbi formulier pag 3

Anbi formulier pag 4

Anbi formulier pag 5

Anbi formulier pag 6

 

 

 

 

 


Begroting en verantwoording:
In de bestuursvergadering van 18 maart 2021 is het bestuur van de Stichting akkoord gegaan met bijgevoegde project begroting en de bijgevoegde balans over de periode 2017-2020. De boeken zijn gecontroleerd door twee externe deskundigen en in orde bevonden. Het bestuur ging akkoord met het financieel verslag en verleende de penningmeester decharge over het gevoerde beleid.

In de bestuursvergadering van 20 juni 2022 is het financieel verslag 2021 goedgekeurd. De kascommissie heeft het gecontroleerd. De penningmeester is decharge verleend.

Doneer

Wilt u de bouw van de Tiny Church, de aanleg van de tuin en 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest ondersteunen?