Over ons

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website! Ons doel: u als bezoeker laten genieten van de pracht van de natuur en Gods schepping en te laten beleven wat dit betekent voor je eigen leven. Maar wie zijn wij eigenlijk? Op deze pagina leest u meer over ons.

FruitfulCity is een initiatief van 20 lokale kerken, waaronder de Protestantse Gemeente, de Rooms-Katholieke Parochie, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Grace Communion International te Almere en de ECA-kerken. Allemaal verschillende kerkstromingen met hetzelfde doel: de pracht van de natuur laten zien en het verhaal van Gods schepping met de bezoekers van de Floriade delen.

Al die verschillende kerken, gaat dat wel samen? Jazeker! Wij werken in Almere in oecumenisch verband en bij het Evangelisch Contact Almere goed samen. Het ECA is voor ons én een groot aantal andere evangelische en migrantenkerken in Almere een ontmoetingsplek. Door de goede contacten die hier zijn ontstaan is er zeer brede steun uit kerkelijk Almere voor dit project. Daarnaast is het leuk om met elkaar samen te werken.

De 'Kerk op de Floriade 2022' is dus een breed gedragen kerkelijk initiatief. Wilt u meer over ons weten of heeft u een vraag? Mail ons dan! Wij beantwoorden uw vraag graag!

Voorzitter                                de heer Pieter ter Veen p.ter.veen@gmail.com

Lid en vice-voorzitter             de heer Frans Danenberg f_t_jdanenberg@hotmail.com 

Het bestuur wordt ondersteund door Corrie Wassink en Burret Olde. Eerder werkte Wijnand Vermeulen mee aan ons project.

Bekijk de filminterviews met ons:

Pieter vertelt

Corrie vertelt

Paul vertelt

Jelte vertelt

Meer achtergrond

Om het imago van de Nederlandse tuinbouw te versterken en om de export te bevorderen wordt er eens in de tien jaar een Floriade georganiseerd. Een groot evenement dat veel (internationale) bezoekers trekt. De Floriade is goed voor de export en dus goed voor Nederland. Wij zijn echter van mening dat bij het organiseren van de Floriade het economisch denken de afgelopen jaren heeft overheerst. Daarom voegen wij graag wat van het spirituele denken aan de Floriade toe!

Waarom wij dat doen? Wij merken in de afgelopen jaren dat er steeds meer mensen op zoek zijn naar de zin van het leven. Wij ervaren dat de zin van het leven hand in hand gaat met het geloof in God. Zo'n twee miljoen mensen bezoeken de Floriade. Dat is voor de kerken in Almere een mooie kans om mensen in contact te brengen met een andere manier van denken en handelen en de betekenis van het geloof in God te laten zien.

Hoe wij gaan meewerken aan een succesvolle Floriade? Wij bouwen een duurzame Tiny Church en een belevingstuin. De Tiny Church en de belevingstuin moeten duidelijk maken waar kerken voor staan: oog voor de pracht en kracht van de natuur en Gods schepping, de duurzaamheid van de aarde en zorg voor de ziel van mens. Wij geven 12 kunstenaars de gelegenheid om één van de 12 zogenaamde vruchten van de Geest uit te beelden. Dit zijn: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Deze beelden komen in onze belevenistuin en wij hopen daarmee een unieke ervaring voor de bezoeker te creëren.

Ten slotte zijn er nog twee voorbeelden van de grondslag van het werk van Stichting Kerk op de Floriade. Ten eerste: in zijn encycliek Laudato Si verbindt Paus Franciscus de Bijbelse normen van dat rentmeesterschap, hulp voor armen en innerlijke rust met elkaar. Paus Franciscus schrijft:

'Voor mij is Sint-Franciscus het voorbeeld bij uitstek van zorg voor de kwetsbare en van een vreugdevol en authentiek beleefde integrale ecologie. Hij was een mysticus en een pelgrim die in eenvoud leefde, in een wonderlijke harmonie met God, met anderen, met de natuur en met zichzelf. Hij toont ons precies hoe onverbreekbaar de band is tussen bekommering omde natuur, rechtvaardigheid voor de armen, engagement in de samenleving en innerlijke vrede.'

Ten tweede: bijna 400 lokale kerken in Nederland ondersteunen de wereldwijde beweging naar duurzaamheid. Deze ‘Groene kerken’ is een initiatief van Kerk in Actie en Tearfund. Deze 'Groene kerken' beschrijven hun inspiratie als volgt:

'Wij brengen ons geloof in de praktijk door invulling te geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij handen en voeten geven aan rentmeesterschap en het Koninkrijk van God zichtbaar maken.'

Doneer

Wilt u de bouw van de Tiny Church, de aanleg van de tuin en 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest ondersteunen?