Wat heeft de moderne mens eigenlijk nodig?

Bijdrage van Burret Olde

De stad Almere wil ‘Growing Green City’ zijn. Op de Floriade wordt een nieuwe duurzame wijk gebouwd. Daar kunnen de nieuwe bewoners toekomstgericht, duurzaam en gelukkig leven.

Veel Nederlanders verklaren in het TV-programma ‘First dates’ dat ze Tinder en andere dating-apps zat zijn en verlangen naar betrouwbare liefde en een geordend bestaan. Huisje, boompje, beestje… Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt vast dat de Nederlanders over hun leven niet minder ontevreden zijn dan voorheen. Dit is berekend t/m 2019. Het Planbureau wijst als factoren voor levenstevredenheid het volgende aan: beschikken over hulpbronnen en vaardigheden, regie hebben over het eigen leven en geen eenzaamheid ervaren. Hoe zal dat zijn in de nieuwe wijk in Almere na de Floriade?

Wat heeft de moderne mens in Nederland nodig? Waar is in de Nederlandse samenleving werkelijk behoefte aan?

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde….’ vertelt het boek Openbaringen. Zou dat visioen de Nederlanders hoop kunnen geven? Zou er na de corona-crisis een nieuwe aarde komen? Een andere manier van leven? Elke dag meer rust. In elk mensenleven vaste momenten van rust. Minder jaloezie? Meer de tijd nemen voor elkaar in je straat of dorp. Minder consumptie en minder gejaagdheid. Minder uitbuiting van de planeet aarde. Een meer duurzame stadswijk komt na de Floriade te Almere.

Wat heeft de moderne mens in Nederland nodig? Waar is in de Nederlandse samenleving werkelijk behoefte aan?

De brief aan de Galaten vertelt negen waarden: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en medeleven. Glimlachende kinderen, die met vreugde spelen, zijn te zien in Almere en elders in Nederland. Vrede en samenwerking tussen buurtbewoners van verschillende achtergronden is te zien. Er is veel geduld en toewijding bij personeel van verpleegtehuizen en ziekenhuizen. Vriendelijkheid en goedheid vind je in verenigingen, buurthuizen en kerken in Almere. Trouw en zachtmoedigheid is onder leraren op de scholen te vinden. Zelfbeheersing en medeleven is in sportscholen en in het maatschappelijke en diaconale werk in Almere en elders te vinden. Waarom wordt dit zo ondergewaardeerd? Waarom wordt dit niet fundamenteel gestimuleerd en ondersteund door de politiek?

Wat heeft de moderne mens in Nederland nodig? Waar is in de Nederlandse samenleving werkelijk behoefte aan?

1 Corinthiërs 13 vertelt over de drieslag ‘geloof, hoop en liefde’. Wat zou dat mooi zijn wanneer de hoop, het geloof en de liefde, die bestaat onder de Nederlanders, meer zichtbaar wordt.

Laten we daarmee verder gaan op de Floriade in april t/m oktober 2022 te Almere!

Op de Floriade kan iedere bezoeker 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest bewonderen: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Op de Floriade kan iedere bezoeker een spirituele reis ondernemen door het labyrint en de tuin. Er is gelegenheid om bijeenkomsten en vieringen in de duurzame Tiny Church bij te wonen en zich laten inspireren. Spiritualiteit leidt immers tot welzijn. Op de Floriade kan iedere bezoeker zijn duurzaamheidsgedrag onderzoek en zo nodig verbeteren. Op de Floriade kan iedere bezoeker genieten van de schoonheid van de natuur, de schepping van God.

Vanuit de christelijke levensovertuiging wil Stichting Kerk op de Floriade deze waarden en normen, deze vruchten van de Geest, delen met iedere bezoeker van de Floriade. Tegelijk respecteren zij de levensovertuiging van anderen. Laat ieder mens in vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid etc. zoeken en vinden! Laat ieder mens geloof, hoop en liefde vinden! Zoek verder in de tuin van www.fruitfulcity.nl op de Floriade vanaf 14 april 2022 te Almere…..

Burret Olde

Meer verhalen

Bijdrage van

15 jongeren uit Almere kwamen op 19 juni naar de Tiny Church en de tuin. Ze vroegen aandacht voor Almere. Eén van hen speelde gitaar. Tijdens een korte viering gingen zij in gebed voor Almere. Op zondag 10 juli komt een groep tieners uit Zaandam naar de tuin en Tiny Church.

Lees meer

Bijdrage van

Jos Bregman. Lees de NFC-chip van het hout van het kunstwerk 'Geloof'. Wanneer hout of een boom een NFC-chip heeft kan je zien waar het hout vandaan komt. In onze tuin staat het kunstwerk ‘Geloof’ van Jos Bregman. Download daarvoor een NFC reader app.

Lees meer

Bijdrage van

Hans van Atten is vanaf de eerste week vrijwilliger in de tuin van Fruitfulcity. Hij geniet van de ontmoetingen met bezoekers uit de hele wereld. Wanneer bezoekers in gesprek willen over duurzaamheid gaat Hans daar op zijn manier op in. Kijk onder 'lees meer' voor het video-interview met Hans.

Lees meer

Bijdrage van

Groepen scholieren, kinderen of tieners kunnen in de tuin van Fruitfulcity kiezen voor de route langs de kunstwerken, de route met vragen over duurzaamheid en de route met vragen over spiritualiteit. Meld je aan bij Frans Danenberg. Op een aantal dagen zijn er speciale programma's, zoals programma's van Jong Protestant. Kijk in de agenda.

Lees meer

Doneer

Wilt u de bouw van de Tiny Church, de aanleg van de tuin en 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest ondersteunen?